Ochrana osobních údajů

Účelem této sekce je poskytnout Vám informace o zpracovatelích Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů je JUDr. Irena Bischofová, notářka se sídlem v Olomouci, IČ 705 53 556.

Kontakt na správce:

JUDr. Irena Bischofová, notářka

Olomouc, Riegrova 394/17,

e-mail: info@i-notar.cz

Tel. +420 725 765 708, +420 585 204 500

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  je Ing. Jaroslav Šustr, MBA.

Kontakt na pověřence:

Ing. Jaroslav Šustr, MBA

Notářská komora České republiky

Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2

e-mail: jaroslav.sustr@nkcr.cz

Tel. +420 224 921 126, +420 773 680 385

Aktuálně:

25-01-2016 08:28
V sekci

prodej majetku při likvidaci dědictví/pozůstalosti - v tuto chvíli nemáme k dispozici žádný majetek k prodeji v rámci likvidace dědictví/pozůstalosti.

28-03-2014 12:01
V sekci VZORY naleznete NOVĚ formuláře pro řízení o pozůstalosti po osobách, které zemřely ode dne 01.01.2014. Rovněž zde naleznete informace k prvnímu jednání v řízení o pozůstalosti, tedy k předběžnému šetření, ke kterému je volán vypravitel pohřbu.