Notářská kancelář

JUDr. Irena Bischofová, notářka

Mgr. Johana Pospíšilová, notářská koncipientka

Mgr. Ondřej Uhýrek, notářský koncipient

Martina Janalíková, notářská tajemnice

JUDr. Irena Bischofová je notářkou v Olomouci pověřenou v obvodu Okresního soudu v Olomouci a je členkou Notářské komory v Ostravě.

Bližší údaje o organizaci notářské samosprávy a o činnosti notáře jsou uvedeny na webových stránkách www.nkcr.cz.

Aktuálně:

25-01-2016 08:28
V sekci

prodej majetku při likvidaci dědictví/pozůstalosti - v tuto chvíli nemáme k dispozici žádný majetek k prodeji v rámci likvidace dědictví/pozůstalosti.

28-03-2014 12:01
V sekci VZORY naleznete NOVĚ formuláře pro řízení o pozůstalosti po osobách, které zemřely ode dne 01.01.2014. Rovněž zde naleznete informace k prvnímu jednání v řízení o pozůstalosti, tedy k předběžnému šetření, ke kterému je volán vypravitel pohřbu.